Category archives for: Bez kategorii

Pomoc dla poszkodowanych

Poszkodowani producenci rolni będą mogli także skorzystać z innych form pomocy, np. z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także poręczeń i gwarancji ich spłaty. Przewidziano …

Frank ustanawia kolejny rekord

Na rynku EUR/USD, po długiej wspinaczce byków, nadeszła pora na chwilę odpoczynku. Wyraźnie można to zaobserwować, śledząc wtorkową sesję. Wysokie poziomy ograniczają aktywność popytu. Inwestorzy przystąpili do częściowej realizacji zysków, ale nie oznacz…

Nowe przepisy o ławnikach sądowych

Nowe przepisy przewidują, że funkcji ławnika nie będą mogli pełnić radni powiatów i województw. Ma to zapewnić przestrzeganie konstytucyjnej zasady podziału władz. Do dotychczasowego warunku zamieszkiwania lub zatrudnienia w miejscu kandydowania na ław…

Mniej chętnych do zawodu sędziego

Rzeczpospolita` poinformowała, że coraz mniej osób zostaje powołanych na stanowisko sędziowskie. Jak podaje rok temu 384 ludzi zostało wybranych do tego zawodu, czyli trzy razy mniej niż rok wcześniej. Najczęściej do konkursów zgłaszają się a…

Asystent sędziego nie może być aplikantem

Sąd może zwolnić asystenta sędziego, który rozpoczął naukę na aplikacji radcowskiej. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXI Pa 130/11) uwzględniając apelację Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA jako pracodawca zwolnił z pracy asyst…

Ministerstwo Sprawiedliwości poszukuje sędziego na stanowisko ds. mediacji

Osoby zainteresowane delegacją winny wykazywać się dobrą znajomością zagadnień związanych z szeroko pojętą mediacją, jak również kreatywność i umiejętność aktywnego wykorzystania dostępnych środków dla popularyzacji metod ADR. Sędziowie zainteresowan…

Gminy nie monitorują stanu technicznego budynków

NIK skontrolowała 34 gminy, by sprawdzić, jak w latach 2007 – 2010 samorządy wypełniały obowiązki właścicielskie względem pozostających na ich terenie nieruchomości. Inspektorzy stwierdzili poważne zaniedbania w utrzymaniu budynków pod względem techniczny…

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie mogła być dorozumiana

Ustawa o ochronie danych osobowych stanowi, iż zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Do tego unormowania GIODO podchodził do tej pory bardzo restrykcyjnie, uznając, że zgoda musi być wyrażona wyraźnie, a więc na…

Praca tylko po znajomości

Z badań przeprowadzonych przez Katedrę Socjologii Ekonomicznej SGH na zlecenie PKPP Lewiatan` wynika, że ponad 63 proc. małych przedsiębiorstw i ponad 57 proc. średnich najczęściej zatrudnia pracowników z polecenia. Nie ma w tym nic zaskak…

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu za kłamstwo lustracyjne jest niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że surowość kary orzekanej wobec prawników kłamców lustracyjnych jest nadmierna. Do RPO od lat wpływały skargi prawników, których organy samorządów zawodowych pozbawiły prawa wykonywania zawodu prawników za k…

Archiwum

Szukaj według daty Szukaj w kategorii
Szukaj w Google
Zaloguj się | Designed by Gabfire themes